SPORTS INDEX 2018-19
SPORTS INDEX 2018-19
SR.NO. GAME AGE LEVEL
1 KABADDI UNDER 14 GIRLS DISTRICT LEVEL
2 KABADDI UNDER 17 GIRLS DISTRICT LEVEL
3 VOLLYBALL UNDER 17 GIRLS DISTRICT LEVEL
4 TABLE TENNIS UNDER 14 GIRLS DISTRICT LEVEL
5 TABLE TENNIS UNDER 14 BOYS DISTRICT LEVEL WIINER & RUNNERS UP
6 TABLE TENNIS UNDER 17 BOYS DISTRICT LEVEL WIINER & RUNNERS UP
7 TABLE TENNIS UNDER 17 GIRLS DISTRICT LEVEL WIINER & RUNNERS UP
8 BADMINTON UNDER 14 & 17 BOYS TALUKA WINNER
9 BADMINTON UNDER 17 GIRLS TALUKA WINNER
10 YOGA UNDER 14 GIRLS DISTRICT WIINER
11 YOGA UNDER 17 GIRLS DISTRICT WIINER
12 CHESS UNDER 14 GIRLS TALUKA WINNER
13 CHESS UNDER 14 BOYS DISTRICT WIINER
14 CHESS UNDER 17 GIRLS DISTRICT WIINER
15 CARROM UNDER 14 GIRLS DISTRICT WINNER
16 CARROM UNDER 14 GIRLS DIV & STATE WINNER
17 CARROM UNDER 17 GIRLS DISTRICT WINNER
18 ATHELATICS UNDER 14 & 17 GIRLS TALUKA WINNER
19 ATHELATICS UNDER 17 BOYS & GIRLS TALUKA WINNER
20 KARATE UNDER 14 BOYS & GIRLS TALUKA,DISTRIC & STATE WINNER
21 JUDO UNDER 17 BOYS & GIRLS TALUKA , DISTRIC & STATE
22 TAIKAWANDO UNDER 17 BOYS & GIRLS TALUKA,DISTRIC & STATE WINNER
23 BELT WRESTLING UNDER 17 BOYS NATIOANL WINNER GOLD (ASSOSIATION)
24 MASS WRESTLING UNDER 17 BOYS NATIOANL(ASSOSIATION)
25 SHIKAI WUSHU UNDER 17 BOYS DIVISION LEVEL
DISTRICT LEVEL KABADDI TEAM
DISTRICT LEVEL KABADDI UNDER-14 GIRLS
SR.No. NAME CLASS
1 PURWA NARAYAN CHAUDHARI 8C
2 RAGINI DINESH SURYAWANSHI 7B
3 RAGINI DINESH SURYAWANSHI 7B
4 PRAJAKTA DIPAK PATIL 7B
5 SHRAVANI RAOSAHEB PATIL 7D
6 CHARUSHIL PRABHAKAR KOLI 7C
7 PRAJAKTA DIPAK PATIL 8A
8 VAISHANVI SHARA PATIL 8C
9 HIMANI KISHOR LAKHOTE 7C
10 SAMIKSAH AVINASH JADHAV 7D
11 NEHA SUBHASH MAHAJAN 7D
12 RUCHITA RAJENDRA SHINDE 7B
DISTRICT LEVEL KABADDI UNDER-17 GIRLS
1 SAKSHI BHAGWAT PATIL 10B
2 JUILY NITIN PATIL 10C
3 MANSI JAGDISH SHINGANE 9C
4 CHETANA NARENDRA SANDANSHIV 9C
5 PALAK KAMAL KOCHAR 9C
6 DAMINI RAVINDRA PATIL 9B
7 TANISHKA ABHAY SHAH 10B
8 SAMURDDHI SACHIN DESALE 9D
9 ASHTHA ANIL BANSODE 9A
10 NAUSHEEN ASIF PATHAN 9A
11 MANSI JAYAWANT DHAWALE 8A
12 SHRUSHTI MILINDA SHINDE 7C