M.T.S EXAM (Class 8 to 10)
SR.No. NAME- 8 CLASS RANK
1 SHINDE JAY MANESH DISTRICT RANK-3
2 PATIL HARSHWARDHAN BHAIYA TALUKA LEVEL
CLASS-9
1 MEGH HITESHKUMAR GOHIL STATE RANK-5
2 PATIL VEDANTI JITENDRA STATE RANK-14
3 PAKHALE TEJAS NITIN STATE RANK-25
4 JIWNANI HARSHAL PRAKASH DISTRICT RANK -3
5 CHAUDHARI ATHARVA MAHENDRA SPECIAL PRIZE
6 NERKAR VED RAOSAHEB SPECIAL PRIZE
7 KOTHARI NKSHA SANJAY TALUKA LEVEL
8 LATPATE GAURAV PRAMOD TALUKA LEVEL
9 PATIL SANIKA CHANDRAKANT TALUKA LEVEL
CLASS-10
10 PATIL SNEHAL SHANTARAM STATE RANK- 20
11 PATIL YASHODIP SUNIL TALUKA LEVEL
M.T.S EXAM (Class 8 to 10)
SR.No. NAME- 8 CLASS RANK
1 SHINDE JAY MANESH DISTRICT RANK-3
2 PATIL HARSHWARDHAN BHAIYA TALUKA LEVEL
CLASS-9
1 MEGH HITESHKUMAR GOHIL STATE RANK-5
2 PATIL VEDANTI JITENDRA STATE RANK-14
3 PAKHALE TEJAS NITIN STATE RANK-25
4 JIWNANI HARSHAL PRAKASH DISTRICT RANK -3
5 CHAUDHARI ATHARVA MAHENDRA SPECIAL PRIZE
6 NERKAR VED RAOSAHEB SPECIAL PRIZE
7 KOTHARI NKSHA SANJAY TALUKA LEVEL
8 LATPATE GAURAV PRAMOD TALUKA LEVEL
9 PATIL SANIKA CHANDRAKANT TALUKA LEVEL
CLASS-10
10 PATIL SNEHAL SHANTARAM STATE RANK- 20
11 PATIL YASHODIP SUNIL TALUKA LEVEL
M.T.S EXAM (Class 8 to 10)
SR.No. NAME- 8 CLASS RANK
1 SHINDE JAY MANESH DISTRICT RANK-3
2 PATIL HARSHWARDHAN BHAIYA TALUKA LEVEL
CLASS-9
1 MEGH HITESHKUMAR GOHIL STATE RANK-5
2 PATIL VEDANTI JITENDRA STATE RANK-14
3 PAKHALE TEJAS NITIN STATE RANK-25
4 JIWNANI HARSHAL PRAKASH DISTRICT RANK -3
5 CHAUDHARI ATHARVA MAHENDRA SPECIAL PRIZE
6 NERKAR VED RAOSAHEB SPECIAL PRIZE
7 KOTHARI NKSHA SANJAY TALUKA LEVEL
8 LATPATE GAURAV PRAMOD TALUKA LEVEL
9 PATIL SANIKA CHANDRAKANT TALUKA LEVEL
CLASS-10
10 PATIL SNEHAL SHANTARAM STATE RANK- 20
11 PATIL YASHODIP SUNIL TALUKA LEVEL
NAVODAYA EXAM
SR.No. NAME RANK
1 DARSHAN TUSHAR RAJALE 1
2 MITESH JITENDRA JETHWA 1
3 AYUSH RAVINDRA PATL 1
HOMIBHABHA- PUNE
1 DHRUV RAHUL MUTHE 1
2 LALWANI VISHAKHA CHANDRASHEKHAR 1
3 DARSHAN TUSHAR RAJALE 1
4 JAY MANISH SHINDE 1
SCIENCE EXHIBITION
1 SAMRUDDHI AND TEAM – TALUKA 1 RANK
2 ARYAN ALPESH THAKKA
3 VIKRAMADITYA PRASANNA JOSHI
4 MAHAJAN SNEHAL
5 PATIL SMITH
6 VAIDYA ATHARVA ANISH
BHAVESH AND TEAM TALUKA LEVEL 3
1 BHAVESH BORASE
2 JAIN VRUDDHI KALPESH
3 DESALE KUMUD VASANT
4 BHAVSAR NIDHI